Zmluva č. 5/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2006
Dodávateľ:Geodézia Žilina a.s., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo ROEP Baštín
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 771,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 771,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Prílohy