Zmluva č. 206/510/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:206/510/2010
Dodávateľ:TU v Košiciach
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1999-1-3 Eurokód 9: Doplnkové pravidlá pre konštrukcie náchylné na únavu.
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 000,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy