Zmluva č. osbb-0110-000513/1992/Zb.-20100519-0844

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbb-0110-000513/1992/Zb.-20100519-0844
Dodávateľ:Ján Chriašteľ
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb - ochrana pred požiarmi
Zmluvne dohodnutá čiastka:300,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:300,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Banská Bystrica
Poznámka:

Prílohy