Zmluva č. osbb-0110-000513/1992/Zb.-20100322-1308

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbb-0110-000513/1992/Zb.-20100322-1308
Dodávateľ:PROLINK s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - dodávka renovovaných tonerov
Zmluvne dohodnutá čiastka:150,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:150,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Banská Bystrica
Poznámka:

Prílohy