Zmluva č. 2/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2006
Dodávateľ:Geometra s.r.o. Trenčín, Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo ROEP Nová Dubnica
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 740,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 740,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika

Prílohy