Zmluva č. osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090123-1450

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090123-1450
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení - 0905 702 984
Zmluvne dohodnutá čiastka:180,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:181,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Banská Bystrica
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy