Zmluva č. osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090115-1545

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090115-1545
Dodávateľ:PCS Bratislava, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - servis detektora kovov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Banská Bystrica
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy