Zmluva č. osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090114-1024

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090114-1024
Dodávateľ:LIftMont, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - servis a údržba výťahu
Zmluvne dohodnutá čiastka:119,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:119,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Banská Bystrica
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy