Zmluva č. 205/510/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:205/510/2010
Dodávateľ:doc. Ing. Juraj Králik, PhD
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1998-4 Eurokód 8: Silá, nádrže a potrubia.
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 050,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 050,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 050,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy