Zmluva č. osba2-0110-000513/1992/Zb.-20100810-0833

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba2-0110-000513/1992/Zb.-20100810-0833
Dodávateľ:Ústav na výkon väzby Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva od ielo (vykonávanie prác odsúdenými pre OS BA II)
Zmluvne dohodnutá čiastka:2,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava II
Poznámka:

Prílohy