Zmluva č. osba2-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1336

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba2-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1336
Dodávateľ:IURA EDITION spol.s r.o., Odštepný závod COMPRIS software
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv (programové vyvavenie ASPI)
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava II
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy