Zmluva č. osba2-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1327

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba2-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1327
Dodávateľ:Eko-Salmo, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na odber, odvoz a zneškodňovanie odpadov (odkalovanie parkoviska)
Zmluvne dohodnutá čiastka:82,98
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:82,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava II
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy