Zmluva č. osba2-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1258

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba2-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1258
Dodávateľ:OLO - Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu
Zmluvne dohodnutá čiastka:370,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:370,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava II
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy