Zmluva č. osba2-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1147

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba2-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1147
Dodávateľ:OTIS Výťahy, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
Zmluvne dohodnutá čiastka:79,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:79,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava II
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy