Zmluva č. osba1-0110-000000/0000/0.0.-20090408-0626

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba1-0110-000000/0000/0.0.-20090408-0626
Dodávateľ:Ministerstvo obrany SR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č. 29/710 o bezodplatnom prevode správy hnuteľných vecí štátu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava I
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy