Zmluva č. kstt-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1130

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kstt-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1130
Dodávateľ:Slovenské liečebené kúpele Rajecké Teplice, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskyt. služieb uzatvorená podľa § 536 a 565 zák.č. 531/1991 Z.z. Obchod. zák. v znení neskorších zmien a dopln
Zmluvne dohodnutá čiastka:245,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:245,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Trnave
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy