Zmluva č. kstt-0110-000513/1992/Zb.-20090909-1251

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kstt-0110-000513/1992/Zb.-20090909-1251
Dodávateľ:HOCH-BAU import export, JOzef Adamec
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 1/07
Zmluvne dohodnutá čiastka:32,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Trnava
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy