Zmluva č. kstt-0110-000513/1992/Zb.-20090908-1429

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kstt-0110-000513/1992/Zb.-20090908-1429
Dodávateľ:IURA EDITION spol.s r.o., OZ COMPRIS software
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. Z.011/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:2,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Trnava
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy