Zmluva č. 189/510/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:189/510/2010
Dodávateľ:STU v Bratislave
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1999-1-4 Eurokód 9: Všeobecné pravidlá- Plošné profily tvarované za studena
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 660,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 660,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 660,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy