Zmluvy za Krajský súd Prešov


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1124 Ing. Ladislav Janičko Zmluva o dielo - Ing. Janičko Ladislav 996 0 Krajský súd Prešov 02.11.2006 15.12.2006
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1438 BTS - PO, s r.o Mandátna zmluva BTS-PO 672 0 Krajský súd Prešov 01.03.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1225 Pamiatkový úrad SR Zmluva o DIELO -reštaurátorské práce 397 0 Krajský súd Prešov 14.11.2006 14.11.2008
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090326-1247 Generali Poisťovňa a.s. Poistenie motorových vozidiel č. 8973000988 282 0 Krajský súd Prešov 05.11.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090325-1449 Generali Poisťovňa a.s. Poistenie motorových vozidiel 196 0 Krajský súd Prešov 23.04.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1339 Ing. Peter Macko Mandátna zmluva počas realizácie stavby 189 0 Krajský súd Prešov 30.05.2007 30.11.2009
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090316-1504 Konica Minolta Slovakia s.r.o. Zmluva o prenájme č. 52300225 155 0 Krajský súd Prešov 20.10.2006 19.10.2010
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090330-1531 Krajský súd Prešov Zmluva o nájme 149 0 Krajský súd Prešov 01.01.2009 01.01.2009
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20100419-1018 Krajský súd Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov - Salvator Prešov 149 0 Salvator Prešov s.r.o. 12.03.2010 31.03.2015
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1346 Krajský súd Prešov Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č.79/07 128 0 Krajský súd Prešov 03.09.2007 03.09.2010
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090326-1240 Generali Poisťovňa a.s. Poistenie motorových vozidiel č. 8973000989 115 0 Krajský súd Prešov 05.11.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1321 STAVOPROJEKT Zmluva na výkon autorského dozoru pre stavbu 107 0 Krajský súd Prešov 27.03.2008 30.11.2009
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090320-1308 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. A2354682-0001 106 0 Krajský súd Prešov 11.04.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090325-1441 ERGO poisťovňa, a.s. Poistenie motorových vozidiel 100 0 Krajský súd Prešov 15.12.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090330-1539 Krajský súd Prešov Zmluva o nájme 83 0 PharmDr. Lýdia Geremešová 01.08.2008 01.08.2008
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090320-1358 Globtel GSM, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb GSM č. 035693 82 0 Krajský súd Prešov 23.04.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090316-1326 RTVS, s.r.o. úhrada za služby verejnosti STV a SRo 80 0 Krajský súd Prešov 17.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090320-1510 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. B0663901-001 78 0 Krajský súd Prešov 19.11.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0040-000513/1992/Zb.-20100104-1253 FITTICH PREAL s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise Fittich real - EPS 64 0 Krajský súd Prešov 09.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090320-1444 Globtel GSM, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb GSM č. 093486 55 0 Krajský súd Prešov 18.12.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
1 2 3 4 >>