Zmluvy za Krajský súd Prešov


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090320-1510 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. B0663901-001 78 0 Krajský súd Prešov 19.11.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090325-1441 ERGO poisťovňa, a.s. Poistenie motorových vozidiel 100 0 Krajský súd Prešov 15.12.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090313-1239 Q - BG, s.r.o. Zmluva na poskytnutie licencie č. 97011 - Q-BG soft 2 0 Krajský súd Prešov 18.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090325-1449 Generali Poisťovňa a.s. Poistenie motorových vozidiel 196 0 Krajský súd Prešov 23.04.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090325-1458 Generali Poisťovňa a.s. Poistenie motorových vozidiel 1 0 Krajský súd Prešov 23.04.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090326-1240 Generali Poisťovňa a.s. Poistenie motorových vozidiel č. 8973000989 115 0 Krajský súd Prešov 05.11.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090326-1247 Generali Poisťovňa a.s. Poistenie motorových vozidiel č. 8973000988 282 0 Krajský súd Prešov 05.11.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090330-1131 Lindström, s.r.o. Servisný prenájom rohoží 4 0 Krajský súd Prešov 07.08.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090330-1142 Ústav na výkon väzby Prešov Zmluva o dielo č. ÚVV 2-32/34-2008 1 0 Krajský súd Prešov 26.11.2008 31.12.2008
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090330-1350 Fakultna nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove Zmluva o poskytovaní prac. zdravotných služieb 18 0 Krajský súd Prešov 12.09.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090330-1411 SAPEX s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania 11 0 Krajský súd Prešov 06.07.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090330-1514 Vaša stravovacia spoločnosť s r. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov - Vaša stravovacia, s.r.o. 18 0 Krajský súd Prešov 23.04.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090330-1531 Krajský súd Prešov Zmluva o nájme 149 0 Krajský súd Prešov 01.01.2009 01.01.2009
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090316-1326 RTVS, s.r.o. úhrada za služby verejnosti STV a SRo 80 0 Krajský súd Prešov 17.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090330-1539 Krajský súd Prešov Zmluva o nájme 83 0 PharmDr. Lýdia Geremešová 01.08.2008 01.08.2008
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090330-1600 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 1 0 Krajský súd Prešov 01.01.2009 31.12.2009
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1145 BTS - PO, s r.o Zmluva o koordinácii bezpečnosti 1 0 Krajský súd Prešov 28.01.2008 30.11.2009
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1225 Pamiatkový úrad SR Zmluva o DIELO -reštaurátorské práce 397 0 Krajský súd Prešov 14.11.2006 14.11.2008
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1238 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke elektriny č. 5100264783C 0 0 Krajský súd Prešov 16.12.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1321 STAVOPROJEKT Zmluva na výkon autorského dozoru pre stavbu 107 0 Krajský súd Prešov 27.03.2008 30.11.2009