Zmluva č. ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080609-1012

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080609-1012
Dodávateľ:EuroTel Bratislava, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Žadosť o poskytovanie telekomunikačných služieb Spr 839/98
Zmluvne dohodnutá čiastka:68,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:68,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Nitre
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy