Zmluva č. ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1346

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1346
Dodávateľ:ABEL - Computer s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Spr 750/2007
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Nitre
Poznámka:

Prílohy