Zmluva č. ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20100128-1004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20100128-1004
Dodávateľ:Bonul s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb na ozbrojenú prepravu peňažných hotovostí Spr 86/2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Nitre
Poznámka:

Prílohy