Zmluva č. ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20080606-1331

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20080606-1331
Dodávateľ:Data Centrum
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu Spr 336/05
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Nitre
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy