Zmluva č. kske-0110-000513/1992/Zb.-20100824-1103

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kske-0110-000513/1992/Zb.-20100824-1103
Dodávateľ:ELKO MECHATRONICS, spol.s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Košice
Poznámka:

Prílohy