Zmluva č. 187/510/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:187/510/2010
Dodávateľ:Kanócz CONSULTING, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1995-2 Eurokód 5: Mosty
Zmluvne dohodnutá čiastka:950,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:950,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:950,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy