Zmluva č. kske-0090-000513/1992/Zb.-20090120-1058

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kske-0090-000513/1992/Zb.-20090120-1058
Dodávateľ:COMPRIS software,s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a poskytnutí úžívacích práv č.032/99
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Košice
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy