Zmluva č. ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-1010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-1010
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva, Kooperatíva poisťovňa a.s., Spr.1554-07
Zmluvne dohodnutá čiastka:93,77
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:93,77
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy