Zmluva č. ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0901

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0901
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva pre úraz.poistenie osôb prepravovaných motor.vozidlom,Kooperatíva poisťovňa a.s.,Spr.1062/09
Zmluvne dohodnutá čiastka:36,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:36,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:

Prílohy