Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090911-1005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090911-1005
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva,Kooperatíva poisťovňa a.s.,Spr.1122/09
Zmluvne dohodnutá čiastka:21,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy