Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090521-1024

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090521-1024
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie č.0950041601,Kooperatíva a.s.,Spr.472/09
Zmluvne dohodnutá čiastka:36,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:36,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:

Prílohy