Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090319-1102

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090319-1102
Dodávateľ:SWAN a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení ADSL č.DSL-181-0706-04,SWAN a.s.,Spr.1150/06
Zmluvne dohodnutá čiastka:53,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:53,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy