Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1318

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1318
Dodávateľ:akad.sochár Ján Filo
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo,akad.sochár Ján Filo, Spr.1155-06
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:

Prílohy