Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090309-1054

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090309-1054
Dodávateľ:Ústav na výkon väzby Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní závodného stravovania,Ústav na výkon väzby, Spr.5110-96-Pers.
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy