Zmluva č. 183/510/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:183/510/2010
Dodávateľ:TU v Košiciach
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1993-1-11 Eurokód 3: Navrhovanie konštrukcií s ťahanými prvkami.
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 696,46
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 696,46
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 696,46
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy