Zmluvy za Krajský súd v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1151 Slovenské liečebené kúpele Rajecké Teplice, a.s. Zmluva na poskytnutie služby-preventívnej rehab.sudcov,Slov.lieč.kúpele Raj.Teplice a.s.,Spr.5515/09 44 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 15.03.2009 31.12.2009
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1314 Kúpele Bojnice a.s. Zmluva o poskytnutí služby č. 2/2007, Kúpele Bojnice a.s., Spr.5337/07 Oú 36 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 10.03.2007 31.12.2007
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0929 Kúpele Bojnice a.s. Zmluva na poskytnutie služby č.1/2008,Kúpele Bojnice a.s.,Spr.5336/08 Oú 77 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.04.2008 31.10.2008
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0936 Bardejovské kúpele a.s. Zmluva na poskytnutie služby č.1/2008,Bardejovské kúpele a.s.,Spr.5337/08 Oú 1 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.05.2008 31.10.2008
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0947 SLOVTHERMAE,Slovenské liečebné kúpele š.p. Zmluva na poskytnutie služby,SLOVTHERMAE,Slovenské liečeb.kúpele š.p.,Spr.5338/08Oú 1 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 18.02.2008 31.12.2008
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1054 MONSTAP ST s.r.o. Zmluva o dielo č.01/10/2008, MONSTAP ST s.r.p., Spr.1815/08 43 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 13.11.2008 15.12.2008
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090220-1145 Slovenské telekomunikácie, a.s. Zmluva o pripojení č.4011128238001, Slovenské telekomunikácie, a.s., Spr. 1098/01 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 12.06.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0754 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update program.vybavenia č.S844215775, Slov.univerz.programy, Spr.814/09 2 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 15.06.2009 14.06.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1023 DECS CONSULTING spol. s r.o. Kúpna zmluva č.1/03/10/06,DECS CONSULTING spol. s r.o.,Spr.1475/06 30 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 12.10.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0841 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. BO928882, Orange Slovensko a.s., Spr. 214-05 26 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 26.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1120 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb, Ján Chriašteľ, Spr.180/07 7 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2007 31.01.2008
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1126 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb, Ján Chriašteľ, Spr. 181/07 7 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2007 31.01.2008
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1225 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. B0292755, Orange Slovensko a.s., Spr.1862/02 20 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 28.11.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0809 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva, Kooperatíva poisťovňa a.s.,Spr.734-08 202 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 28.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0831 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy-produkt 570,Kooperatíva poisťovňa a.s.,Spr.735/08 582 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 10.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0901 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva pre úraz.poistenie osôb prepravovaných motor.vozidlom,Kooperatíva poisťovňa a.s.,Spr.1062/09 36 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 16.11.2009 15.11.2010
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva, Kooperatíva poisťovňa a.s., Spr.1061-09 153 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 15.10.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090220-1356 SOFTIP, s.r.o. Zmluva č.52/92 o dodávke programového vybavenia pre PAM, SOFTIP,s.r.o., Spr.285/92 2 0 Krajský súd 29.01.1992 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0940 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva, Kooperatíva poisťovňa a.s., Spr.1440-09 36 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 06.02.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0952 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva, Kooperatíva poisťovňa a.s., Spr.1555/07 202 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.