Zmluvy za Krajský súd v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20090427-0908 DataCentrum Zmluva o výpožičke, DataCentrum,Spr.579/03 1 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 11.03.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090504-1402 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení, Orange Slovensko a.s.,Spr.1862-02 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 11.12.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090218-1236 QUADRIQ a.s. Zmluva o servisnej činnosti č. 757/2008, QUADRIQ a.s., Spr. 281/08 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 07.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090505-0702 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení, Orange Slovensko a.s., Spr.1826-02 22 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 11.12.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20090505-1449 Správcovská spoločnosť BBSK a.s. Zmluva o nájme nebytových priestorov, Správcovská spoločnosť BBSK a.s.,Spr.513-09 3 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 31.03.2009 30.04.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090506-1118 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení č.A4342874, Orange Slovensko a.s., Spr.587-09-1 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 27.04.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090506-1126 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní elektr.komun.služby,Orange Slovensko a.s.,Spr.587-09-2 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 29.04.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090518-1055 Globtel GSM, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb GSM č.00295536,Globtel GSM a.s., Spr.1301/99 77 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 30.09.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090521-1024 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie č.0950041601,Kooperatíva a.s.,Spr.472/09 36 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 10.05.2009 09.05.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090629-1033 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update, č.S844 215 775,Slov.univerz.programy,Spr.814/09 2 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 15.06.2009 14.06.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-0909 PROLINK s.r.o. Zmluva o dielo 01/2009, PROLINK s.r.o., Spr.51/09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 12.01.2009 12.01.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-0951 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb, Ján Chriašteľ, Spr.252/09 660 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2009 31.01.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-1003 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb, Ján Chriašteľ, Spr.251/09 720 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2009 31.01.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090218-1421 Krajský súd v Banskej Bystrici Zmluva na zabezpečenie stravovania, V.D.S.,Spr. 5197/05Oú 5 0 V.D.S. spol. s r.o. 31.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-1207 Mária Murgašová - STEP Zmluva o dielo č.1331/08, Mária Murgašová-STEP, Spr.1331/08 1 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 11.08.2008 10.08.2013
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090707-0848 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,SSE a.s.,Spr.1054-09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20090707-0900 Mesto Banská Bystrica Nájomná zmluva č.139/2005RMaj.-410, Mesto BB, Spr. 868/05 17 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 04.05.2005 04.06.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090708-0922 GANZ Hospodárska zmlua č.15/92, GANZ, Spr.15/92 494 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.1993 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090710-1052 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Stredoslovenská energetika,Spr.747/08 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.03.2008 31.12.2009
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090710-1057 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, Stredoslovenská energetika, Spr.748/08 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.03.2008 31.12.2009