Zmluvy za Krajský súd v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090710-1132 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Stredoslovenská energetika,Spr.743/08 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.03.2008 31.12.2009
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090818-0831 OFFICE DEPOT s.r.o. Rámcová kúpna zmluva, OFFICE DEPOT s.r.o., Spr.195/09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 03.02.2009 31.01.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090818-0937 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,SSE a.s.,Spr.1055-09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2010 31.12.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090818-0942 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,SSE a.s.,Spr.1056-09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2010 31.12.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090219-1343 S.A.K. spol. s r.o. Servisná zmluva č. 01/05/2001/A4400, S.A.K. s.r.o., Spr.847/01 246 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.05.2201 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20090911-0953 Krajský súd v Banskej Bystrici Zmlua o výpožičke,Okresný súd VK,Spr.1047/09 0 0 Okresný súd Veľký Krtíš 14.08.2009 30.11.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090911-1005 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva,Kooperatíva poisťovňa a.s.,Spr.1122/09 21 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 24.08.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20091012-1115 Soňa Korčeková - ASO VENDING Zmluva o zabezpečenie poskytovania služieb obyv.,Soňa Korčeková-ASO VENDING,Spr.773-09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.05.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20091014-1032 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,SSE a.s.,Spr.1134/09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2010 31.12.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20091014-1110 MBB, a. s. Zmluva o nájme parkovacích miest F-13/2009, MBB a.s.,Spr.433/09 318 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2009 31.03.2009
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20091015-0843 MBB, a. s. Zmluva o nájme parkovacích miest F-13/2009,MBB a.s,Spr.433/09 318 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2009 31.12.2009
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20091016-1138 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení A2431864,ORANGE Slovensko a.s.,Spr.927-06 8 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 08.06.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100217-1420 PROLINK s.r.o. Zmluva o dielo 2/2010,PROLINK s.r.o.,Spr.63/2010 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 13.01.2010 13.01.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100218-0959 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Zmluva o poskytnutí služby 1-6/34-2010,Ústav na výkon trestu odňatia slobody,Spr.138/2010 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 29.01.2010 31.12.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100218-1010 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb,Ján Chriašteľ,Spr.145/2010 150 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2010 31.01.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090219-1434 COBRA s.r.o. Zmluva o ozbrojenom doprovode finančnej hotovosti, COBRA s.r.o., Spr.36/01 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 02.01.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100218-1051 SPAEZ spol. s r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a TÚV,SPAEZ spol. s r.o.,Spr.1133/09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.08.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100317-1122 Tibor Varga TSV PAPIER Kúpna zmluva č.22/2010, Tibor Varga TSV PAPIER, Spr.328/10 2 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 26.02.2010 01.03.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100412-0858 Kúpele Bojnice a.s. Zmluva na poskytnutie služby, Kúpele Bojnice, Spr.5314/10-Oú 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 18.02.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100804-0909 Krajský súd v Bratislave Základná zmluva o prevode správy súdnych pohľadávok,KS BA,Spr.1547/03 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 30.09.2003 Zmluva na dobu neurčitú.