Zmluvy za Krajský súd v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1054 MONSTAP ST s.r.o. Zmluva o dielo č.01/10/2008, MONSTAP ST s.r.p., Spr.1815/08 43 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 13.11.2008 15.12.2008
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20090707-0900 Mesto Banská Bystrica Nájomná zmluva č.139/2005RMaj.-410, Mesto BB, Spr. 868/05 17 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 04.05.2005 04.06.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20091014-1110 MBB, a. s. Zmluva o nájme parkovacích miest F-13/2009, MBB a.s.,Spr.433/09 318 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2009 31.03.2009
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20091015-0843 MBB, a. s. Zmluva o nájme parkovacích miest F-13/2009,MBB a.s,Spr.433/09 318 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2009 31.12.2009
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-1207 Mária Murgašová - STEP Zmluva o dielo č.1331/08, Mária Murgašová-STEP, Spr.1331/08 1 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 11.08.2008 10.08.2013
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100412-0858 Kúpele Bojnice a.s. Zmluva na poskytnutie služby, Kúpele Bojnice, Spr.5314/10-Oú 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 18.02.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1314 Kúpele Bojnice a.s. Zmluva o poskytnutí služby č. 2/2007, Kúpele Bojnice a.s., Spr.5337/07 Oú 36 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 10.03.2007 31.12.2007
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0929 Kúpele Bojnice a.s. Zmluva na poskytnutie služby č.1/2008,Kúpele Bojnice a.s.,Spr.5336/08 Oú 77 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.04.2008 31.10.2008
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100804-0909 Krajský súd v Bratislave Základná zmluva o prevode správy súdnych pohľadávok,KS BA,Spr.1547/03 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 30.09.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090218-1421 Krajský súd v Banskej Bystrici Zmluva na zabezpečenie stravovania, V.D.S.,Spr. 5197/05Oú 5 0 V.D.S. spol. s r.o. 31.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090223-1338 Krajský súd v Banskej Bystrici Zmluva o bežnom účte č.7000157878, Štátna pokladnica, Spr.1441/03-3 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20090320-0938 Krajský súd v Banskej Bystrici Zmluva o výpožičke,Špeciálny súd, Spr.1207/07 2 0 Špeciálny súd v Pezinku 07.05.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20090911-0953 Krajský súd v Banskej Bystrici Zmlua o výpožičke,Okresný súd VK,Spr.1047/09 0 0 Okresný súd Veľký Krtíš 14.08.2009 30.11.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090521-1024 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie č.0950041601,Kooperatíva a.s.,Spr.472/09 36 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 10.05.2009 09.05.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090911-1005 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva,Kooperatíva poisťovňa a.s.,Spr.1122/09 21 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 24.08.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0809 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva, Kooperatíva poisťovňa a.s.,Spr.734-08 202 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 28.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0831 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy-produkt 570,Kooperatíva poisťovňa a.s.,Spr.735/08 582 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 10.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0901 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva pre úraz.poistenie osôb prepravovaných motor.vozidlom,Kooperatíva poisťovňa a.s.,Spr.1062/09 36 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 16.11.2009 15.11.2010
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva, Kooperatíva poisťovňa a.s., Spr.1061-09 153 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 15.10.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0940 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva, Kooperatíva poisťovňa a.s., Spr.1440-09 36 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 06.02.2010 Zmluva na dobu neurčitú.