Zmluvy za Krajský súd v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0754 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update program.vybavenia č.S844215775, Slov.univerz.programy, Spr.814/09 2 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 15.06.2009 14.06.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090220-1145 Slovenské telekomunikácie, a.s. Zmluva o pripojení č.4011128238001, Slovenské telekomunikácie, a.s., Spr. 1098/01 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 12.06.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1151 Slovenské liečebené kúpele Rajecké Teplice, a.s. Zmluva na poskytnutie služby-preventívnej rehab.sudcov,Slov.lieč.kúpele Raj.Teplice a.s.,Spr.5515/09 44 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 15.03.2009 31.12.2009
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090302-1201 Slovak Telekom, a. s. Zmluva o pripojení č.9901031023, Slovak Telekom a.s., Spr.935/07 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 19.06.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090224-1201 SimKor s.r.o. Zmluva o dielo č.1021/2006, SimKor s.r.o., Spr.1398/06 5 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 25.09.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090219-1343 S.A.K. spol. s r.o. Servisná zmluva č. 01/05/2001/A4400, S.A.K. s.r.o., Spr.847/01 246 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.05.2201 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090218-1236 QUADRIQ a.s. Zmluva o servisnej činnosti č. 757/2008, QUADRIQ a.s., Spr. 281/08 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 07.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20090217-0941 Q - BG, s.r.o. Zmluva o dielo č. 97020 - Q - BG s.r.o. Bratislava, Spr. 416/97 8 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 17.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090227-1224 PYROBOSS s.r.o. Zmluva č.03/07/2008/PZS, PYROBOSS s.r.o., Spr.5814/08Oú 260 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.07.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-0909 PROLINK s.r.o. Zmluva o dielo 01/2009, PROLINK s.r.o., Spr.51/09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 12.01.2009 12.01.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100217-1420 PROLINK s.r.o. Zmluva o dielo 2/2010,PROLINK s.r.o.,Spr.63/2010 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 13.01.2010 13.01.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20091016-1138 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení A2431864,ORANGE Slovensko a.s.,Spr.927-06 8 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 08.06.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0841 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. BO928882, Orange Slovensko a.s., Spr. 214-05 26 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 26.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1225 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. B0292755, Orange Slovensko a.s., Spr.1862/02 20 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 28.11.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1049 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. B0604167, Orange Slovensko a.s., Spr.402-03 8 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 14.03.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090504-1402 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení, Orange Slovensko a.s.,Spr.1862-02 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 11.12.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090505-0702 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení, Orange Slovensko a.s., Spr.1826-02 22 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 11.12.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090506-1118 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení č.A4342874, Orange Slovensko a.s., Spr.587-09-1 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 27.04.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090506-1126 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní elektr.komun.služby,Orange Slovensko a.s.,Spr.587-09-2 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 29.04.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090818-0831 OFFICE DEPOT s.r.o. Rámcová kúpna zmluva, OFFICE DEPOT s.r.o., Spr.195/09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 03.02.2009 31.01.2010