Zmluva č. ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090130-1330

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090130-1330
Dodávateľ:Kvatro Comp s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o dielo (Kvatro Spr. 7641/05-Sp)
Zmluvne dohodnutá čiastka:8,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:25,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Bratislave
Poznámka:

Prílohy