Zmluva č. ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1229

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1229
Dodávateľ:FACHMAN, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o dielo (Fachman, Spr. 7555/08-Sp)
Zmluvne dohodnutá čiastka:2,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Bratislave
Poznámka:

Prílohy