Zmluva č. 182/510/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:182/510/2010
Dodávateľ:TU v Košiciach
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1993-1-7 Eurokód 3: Všeobecné pravidlá- Pevnosť rovinných doskostenových konštrukcií priečne zaťažených
Zmluvne dohodnutá čiastka:900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:900,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy