Zmluva č. 181/510/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:181/510/2010
Dodávateľ:ŽU v Žiline
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1993-1-6 Eurokód 3: Všeobecné pravidlá- Pevnosť a stabilita škrupinových konštrukcií
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 100,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 100,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 100,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy