Zmluva č. 180/510/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:180/510/2010
Dodávateľ:VÚD, a. s. Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie činnosti garanta odborného pracoviska SR pre uplatňovanie a používanie EUROKODOV
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 300,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 300,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 300,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy