Zmluvy za Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ivmssr-0040-000000/0000/0.0.-20081211-1447 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o pripojení ISDN/B 0101332 872 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 14.08.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081216-1407 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o pripojení 56 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 11.10.2006 16.02.2009
ivmssr-0090-000513/1992/Zb.-20081205-0929 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update programového vybavenia S815 075 861/SUP/ 282 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 31.03.2008 21.06.2009
ivmssr-0090-000513/1992/Zb.-20090623-0959 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke programového vybavenia (SUP) 300 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 22.06.2009 22.06.2010
ivmssr-0090-000513/1992/Zb.-20100806-0852 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update programového vybavenia/SUP/ 274 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 19.06.2007 31.12.2007
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081216-1026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu ev. č. 403319 pre odberateľov kategórie maloodber zo dňa 1.1.05 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 15.02.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081202-1328 SOFTIP a.s. Zmluva č. 1512H221 351 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 12.09.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081204-1418 SOFTIP a.s. Licenčná zmluva č. 4027534 /SOFTIP/ 1 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 21.11.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100806-0733 STADOZ Dušan Remenec Komisionárska zmluva /STADOZ/ 1 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 13.08.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000000/0000/0.0.-20081218-1410 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 454/2008 66 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 23.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000000/0000/0.0.-20091012-1113 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení /0904593693/ 100 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 09.10.2009 29.09.2011
ivmssr-0040-000000/0000/0.0.-20091012-1306 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení /0902495096/ 100 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 09.10.2009 29.09.2011
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081217-1243 Tekovská ekologická Zmluva o zbere odpadov z lapačov tukov, ich preprave a zneškodnení č. 5-33/2007 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 19.04.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000000/0000/0.0.-20081211-1346 Televízia Zmluva na zriadenie a prevádzkovanie televíznych káblových rozvodov 1 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100806-0643 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Kúpna zmluva /ÚVTOS Želiezovce/ 4 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 02.07.2008 19.09.2008
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081216-1121 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 10.11.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081216-1156 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o distribúcii elektriny 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 21.11.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081216-1257 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 21.11.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20091016-1044 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 02.10.2009 02.10.2010
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081211-0855 ZDROJ - VOPO Kúpna zmluva /ZDROJ/ 10 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 24.01.2008 31.01.2009