Zmluvy za Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100806-0701 Krustav Zmluva o dielo 23 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 13.05.2008 19.09.2008
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100806-0715 Krustav Zmluva o dielo /Krustav/ 12 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 04.10.2007 12.10.2007
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20090304-1333 Marián Janík Kúpna zmluva (Janík) 10 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.02.2009 31.01.2010
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081210-1334 Marián Janík Kúpna zmluva /Janík/ 10 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.02.2008 31.01.2009
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100208-1451 Marián Janík Kúpna zmluva /JANÍK/ 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.02.2010 31.01.2011
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100806-1022 Marián Janík Kúpna zmluva /Janík/ 11 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.02.2007 31.01.2008
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081217-1327 Marius Pedersen Zmluva o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 50020322 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 13.07.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081218-0953 Marius Pedersen Zmluva č. 50020381 na odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 13.07.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-00040/1964/Zb.-20081216-1430 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne Zmluva č. 15-131/2006 o poskytovaní služieb 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 16.10.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20090630-1358 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne Zmluva o výpožičke /NOO/ 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 30.06.2009 30.06.2014
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20090326-0936 NOWACO Slovakia Rámcová kúpna zmluva /Nowaco/ 15 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 16.02.2009 15.02.2010
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100225-1117 NOWACO Slovakia Rámcová kúpna zmluva /Nowaco/ 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 12.02.2010 12.02.2011
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100806-0914 NOWACO Slovakia Rámcová kúpna zmluva /Nowaco/ 9 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 15.02.2007 14.02.2008
ivmssr-0040-000000/0000/0.0.-20100120-1218 Okresný súd Partizánske Zmluva o prevode správy majetku štátu 280 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 15.01.2010 15.01.2010
ivmssr-0090-000513/1992/Zb.-20081211-1010 Q - BG, s.r.o. Zmluva o dielo 3 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 24.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20090326-0904 RADOMA Kúpna zmluva /Radoma/ 1 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 30.01.2009 31.01.2010
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081210-1413 RADOMA Kúpna zmluva o dodávke výrobkov /RADOMA/ 5 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 31.01.2008 31.01.2009
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100806-0802 REKON Zmluva o dielo /REKON/ 582 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 16.07.2007 14.10.2007
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100208-1335 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami Kúpna zmuva /Kollár/ 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.02.2010 31.01.2011
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100629-0944 Salusé Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.07.2010 Zmluva na dobu neurčitú.