Zmluvy za Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081205-1114 Haineken Slovensko Distribúcia Kúpna zmluva o dodávkach tovaru 1/2008 HSD Dubnica 11 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 15.02.2008 04.02.2009
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100409-0938 Haineken Slovensko Distribúcia Kúpna zmluva o dodávkach tovaru HSD DUBNICA 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 08.02.2010 08.02.2011
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100806-0927 Haineken Slovensko Distribúcia Kúpna zmluva o dodávkach tovaru HSD DUBNICA 9 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 15.02.2007 15.02.2008
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100809-1029 Ing. Jozef Malíček Zmluva o dielo/Malíček/ 8 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 26.07.2010 10.09.2010
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20090817-1155 Ing. Miroslav Kačúr - P.I.K. Zmluva o dielo /P.I.K./ 17 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 24.07.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081217-1023 Ing. Miroslav Mojžiš Mandátna zmluva č. 5-14/2007 1 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 08.01.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-00040/1964/Zb.-20081218-1355 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke č. 391/2008 279 0 Okresný súd Partizánske 17.04.2008 31.12.2009
ivmssr-0040-00040/1964/Zb.-20090505-1120 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Nájomná zmluva 2 0 Miroslav Beták 20.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000000/0000/0.0.-20090518-1340 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluva o prevode správy majetku štátu 2 0 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne 25.03.2009 15.04.2009
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081217-1305 INTA Zmluva o poskytovaní služieb č. 5-58/2007 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 04.07.2007 21.05.2009
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20090622-0916 INTA Zmluva o poskytovaní služieb (INTA) 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 22.05.2009 22.05.2013
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100816-0928 JUDr. Ján LEGERSKÝ, advokát Zmluva o poskytnutí právnych služieb 357 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 10.08.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081217-0927 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistka číslo: 6803206034 128 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 06.12.2006 31.12.2009
ivmssr-0040-00040/1964/Zb.-20081218-1057 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistka číslo: 6804787360 550 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 17.12.2007 15.01.2009
ivmssr-0040-00040/1964/Zb.-20081218-1131 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistka číslo: 6804770390 155 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 30.12.2007 30.12.2009
ivmssr-0040-00040/1964/Zb.-20100806-1112 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla /L200/ 60 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2007 29.04.2008
ivmssr-0040-00040/1964/Zb.-20081218-1330 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistka číslo 6542901804 394 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 07.01.2008 08.01.2010
ivmssr-0040-00040/1964/Zb.-20090116-1313 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistka číslo 6545214153 62 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 07.04.2008 09.04.2009
ivmssr-0040-00040/1964/Zb.-20090119-0838 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistka číslo 6545875701 62 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 14.05.2008 14.05.2009
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100805-1401 Krustav Zmluva o dielo /Krustav/ 23 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 13.05.2008 19.09.2008