Zmluvy za Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081216-1026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu ev. č. 403319 pre odberateľov kategórie maloodber zo dňa 1.1.05 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 15.02.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081216-1121 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 10.11.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081216-1156 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o distribúcii elektriny 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 21.11.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081216-1257 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 21.11.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-00040/1964/Zb.-20081216-1430 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne Zmluva č. 15-131/2006 o poskytovaní služieb 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 16.10.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081217-1243 Tekovská ekologická Zmluva o zbere odpadov z lapačov tukov, ich preprave a zneškodnení č. 5-33/2007 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 19.04.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081217-1305 INTA Zmluva o poskytovaní služieb č. 5-58/2007 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 04.07.2007 21.05.2009
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081217-1327 Marius Pedersen Zmluva o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 50020322 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 13.07.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081218-0953 Marius Pedersen Zmluva č. 50020381 na odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 13.07.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20090622-0916 INTA Zmluva o poskytovaní služieb (INTA) 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 22.05.2009 22.05.2013
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20090630-1358 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne Zmluva o výpožičke /NOO/ 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 30.06.2009 30.06.2014
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20090810-1146 Drink Kúpna zmluva /Drink/ 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 28.07.2009 31.12.2009
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20091016-1044 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 02.10.2009 02.10.2010
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100208-1335 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami Kúpna zmuva /Kollár/ 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.02.2010 31.01.2011
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100208-1423 ZOPOS TRADE Kúpna zmluva /ZOPOS/ 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2010 31.01.2011
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100208-1439 ZDROJ - VOPO Kúpna zmluva /ZDROJ/ 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.02.2010 31.01.2011
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100208-1451 Marián Janík Kúpna zmluva /JANÍK/ 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.02.2010 31.01.2011
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100225-1014 AGROKOMBINÁT Veľké Bierovce Kúpna zmluva /Agrokombinát/ 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 02.01.2010 31.01.2011
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100225-1040 Erik Essender - K.D.E. Zmluva o dielo /Essender/ 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.02.2010 31.01.2011
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100225-1100 Drink Kúpna zmluva /Drink/ 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.02.2010 31.12.2010
1 2 3 4 5 >>